Bệnh viện giao thông vận tải Đà Nẵng chính là bệnh viện trực thuộc của Cục Y tế Bộ GTVT (Giao thông vận tải). Nó cũng là bệnh viện thuộc tuyến đa khoa hạng II. Bệnh viện giao thông vận tải Đà Nẵng được biết ... もっと読む